بانو و قرآن

دست نوشته های نفیسه مرادی پیرامون بانوان و قرآن

بانو و قرآن

دست نوشته های نفیسه مرادی پیرامون بانوان و قرآن

بانو و قرآن

آخرین نظرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلات علمی پژوهشی» ثبت شده است

خلقت انسان در بهترین صورت

انسانی که در بهترین صورت و نظام آفریده شده کیست؟ 

زن یا مرد؟

 

خداوند در سوره تین بعد از سوگندهای چهارگانه می فرماید:

 

لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ فىِ أَحْسَنِ تَقْوِیم

که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.

 

مفسران در تفسیر این آیه گفته اند که منظور از کلمه" انسان" جنس انسان است، پس جنس انسان به حسب خلقتش داراى قوام است. و نه تنها داراى قوام است، بلکه به حسب خلقت داراى بهترین قوام است.[1]

نفیسه مرادی

دوفصلنامه «پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن»

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نوردو فصلنامه علمی پژوهشی «آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث»

صاحب ا متیاز: دانشگاه ایلامنشریه علمی پژوهشی «آموزه های قرآنی»

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی»

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نفیسه مرادی

مجلات علمی پژوهشی قرآنی

دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم»

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان


دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ترجمه قرآن و حدیث»

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرسنشریه علمی پژوهشی رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

 

نشریه علمی پژوهشی قرآن شناخت

ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

 

نفیسه مرادی

مجلات علمی پژوهشی قرآنی


از این به بعد پنج شنبه ها، به معرفی برخی مجلات علمی پژوهشی که در زمینه مطالعات «قرآن» با موضوعات مختلف منتشر می شوند، می پردازم.

با کلیک بر روی اسم هر مجله می توانید وارد صفحه اصلی آن مجله شوید، تا هم مقالات علمی پژوهشی آن را ملاحظه نمایید و هم در صورت تمایل مقالات خود را ارسال نمایید.


مجلّۀ ISC پژوهش های قرآن و حدیث

صاحب امتیاز : دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران


مجله علمی پژوهشی «پژوهش نامه قرآن و حدیث»

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران


فصلنامه علمی پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا علیها السلام   نشریه علمی-پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادقعلیه السلام


نفیسه مرادی