بانو و قرآن

دست نوشته های نفیسه مرادی پیرامون بانوان و قرآن

بانو و قرآن

دست نوشته های نفیسه مرادی پیرامون بانوان و قرآن

بانو و قرآن

آخرین نظرات

ارتباط


می توانید مطالب سایت را در کانال تلگرامی «زن از منظر تفاسیر» هم دنبال کنید.


https://t.me/female_Interpretation


 

یا اگر انتقادی، پیشنهادی، مطلبی را خواستید مفصل تر شرح دهید، این هم ایمیل من است.

                               

na.moradi59@gmail.com